Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. To pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownika do odprowadzania…

Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza…

Czytaj dalej Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Zasada ryzyka pracodawcy

Doktryna wypracowała pojęcie zasady ryzyka pracodawcy Pracodawca stoi z góry na przegranej pozycji w walce z pracownikiem. Ryzyko to sprowadza się do ryzyka gospodarczego – ujemne rezultaty działalności nie mogą…

Czytaj dalej Zasada ryzyka pracodawcy

Zasada równości pracowników

Zasada równości pracowników – opisana w art. 112 Kodeksu Pracy (KP). Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania…

Czytaj dalej Zasada równości pracowników

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zasady prawa pracy Zasady opisane w Kodeksie Pracy (KP) stanowią wytyczne legislacyjne, opisują relacje między stronami stosunku pracy, mają znaczenie prawno-procesowe, materialnoprawne oraz stanowią wskazówki interpretacyjne wykorzystywane np. przy wykładni przepisów kodeksu…

Czytaj dalej Zasada uprzywilejowania pracownika