Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki…

Czytaj dalej Kontrola Inspekcji Pracy (II)

Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Podczas gdy nie wszyscy korzystają z ochrony związkowej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wieloma związkami zawodowymi, to trzeba wiedzieć który związek którego pracownika reprezentuje. Aby ułatwić pracodawcy wywiązanie się z…

Czytaj dalej Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Ochrona może dotyczyć pracowników niezrzeszonych, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki : 1) pracownik sam z własnej inicjatywy zwrócił się o ochronę zz nie może osoby niezrzeszonej z urzędu objąć ochroną; mamy…

Czytaj dalej Ochrona pracowników niezrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej

Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Rozważmy sytuację taką, że pracodawca otrzymał informację o liczebności pracowników i nakładców zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej (zoz), ale uznał, że ta informacja jest nieprawdziwa i rozwiązał umowę o pracę bez konsultacji…

Czytaj dalej Podmioty korzystające z ochrony związkowej

Międzyzakładowa organizacja związkowa, informowanie pracodawcy o liczebności zakładowej organizacji związkowej

Art. 34 ustawy o związkach zawodowych mówi o międzyzakładowej organizacji związkowej (moz). Moz będą tworzone tam, gdzie mamy do czynienia z małymi pracodawcami, gdzie nie można utworzyć sprawnie działających zakładowych…

Czytaj dalej Międzyzakładowa organizacja związkowa, informowanie pracodawcy o liczebności zakładowej organizacji związkowej