Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Sądowy podział majątku wspólnego ma miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią wspólnie dojść do porozumienia w zakresie swojego majątku, wówczas składają odpowiedni wniosek do sądu. O podziale majątku małżonków…

Czytaj dalej Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy przyszłymi małżonkami mająca na celu wprowadzenie ustroju majątkowego, innego niż ustawowy. Ustawowy ustrój majątkowy to ustrój według którego przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa…

Czytaj dalej Intercyza małżeńska

Darowizna na rzecz małoletniego

Darowizna jest umową konsensualną, w której darczyńca zobowiązuję się do bezpłatnego świadczenia kosztem własnego majątku na rzecz danej osoby, zwanej dalej obdarowanym. Czy w przypadku gdy obdarowanym jest osoba, która…

Czytaj dalej Darowizna na rzecz małoletniego

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwałym rozkładem pożycia jest sytuacja w której z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że powrót małżonków…

Czytaj dalej Rozwód bez orzekania o winie

Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom

Rodzicom samotnie wychowującym jedno lub więcej dzieci w przypadku kiedy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica przysługują wymienione w Ustawie o…

Czytaj dalej Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom

Unieważnienie małżeństwa

Kolejną przesłanką nieważności małżeństwa obok omawianego już wcześniej wieku jest całkowite ubezwłasnowolnienie. Stanowi o tym art. 11 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona…

Czytaj dalej Unieważnienie małżeństwa