Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Dodatkowe przesłanki żądania unieważnienia małżeństwa 1. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, gdy: a) brak było zezwolenia sądu lub b) pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane, chyba że małżonkowie podjęli wspólne pożycie. 2. Z uwagi…

Czytaj dalej Problemy związane z unieważnieniem małżeństwa

Przesłanki unieważnienia małżeństwa

1. Z powodu wieku (18 lat, ewentualnie 16 lat) – unieważnienia może żądać każdy z małżonków, chyba że ten małżonek przed wytoczeniem powództwa wiek ten osiągnął, albo kobieta zaszła w ciąże…

Czytaj dalej Przesłanki unieważnienia małżeństwa

Przeszkody małżeńskie

1. Wiek – minimum 18 lat jest konieczne do zawarcia małżeństwa (niepełnoletni nie może zawrzeć, bo może szybko dojść do rozwódu i kobieta przed kolejnym przed 18-tym rokiem życia znów musiałaby uzyskać…

Czytaj dalej Przeszkody małżeńskie

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Tę instytucję reguluje art. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO).  Takiego ustalenia może żądać każdy kto ma w tym interes prawny (w tym także majątkowy). Istotne jest to, że to jest…

Czytaj dalej Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Rozdzielność majątkowa.

W Polsce podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej nie jest tak popularne jak w innych krajach. Dlatego też od początku trwania małżeństwa obowiązuje małżonków wspólność majątkowa. Wspólnota majątkowa. Wspólnota majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe…

Czytaj dalej Rozdzielność majątkowa.

Małżeństwo z obcokrajowcem

Od kilku lat można zaobserwować rosnącą liczbę emigracji Polaków w poszukiwaniu pracy. Pozostając tam przez dłuższy okres czasu, często wiążą się z osobami innej narodowości. Z początku wszystko wydaje się…

Czytaj dalej Małżeństwo z obcokrajowcem

Szczególne przypadki zawierania małżeństwa

Sytuacja zagrożenia życia jednej ze stron: 1. Jeżeli jest zawierane świeckie małżeństwo, to kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) może odebrać oświadczenia bez złożenia dokumentów, ale po złożeniu zapewnienia o braku przeszkód. 2. Jeżeli…

Czytaj dalej Szczególne przypadki zawierania małżeństwa

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Przesłanki zawarcia małżeństwa konkordatowego: 1) odmienność płci (wynika z aktu urodzenia) – mogą pojawić się problemy przy obojnactwie co stanowić będzie przeszkodę w zawarciu małżeństwa. Możliwe wytoczenie powództwa ze 189 Kodeksu Postępowania…

Czytaj dalej Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Zawarcie małżeństwa świeckiego

Przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego: 1) odmienność płci (wynika z aktu urodzenia) – mogą pojawić się problemy przy obojnactwie, co stanowić będzie przeszkodę w zawarciu małżeństwa. Możliwe wytoczenie powództwa ze 189…

Czytaj dalej Zawarcie małżeństwa świeckiego