Kuratela a probacja.

Często mylone są pojęcia kurateli i probacji. Są to dwa różne pojęcia; łączy je jedynie obszar zainteresowań (ustanowienie opieki, pomoc) oraz spajająca jest osoba kuratora, który zazwyczaj występuje zarówno przy…

Czytaj dalej Kuratela a probacja.

Ubezwłasnowolnienie. Podstawy prawne ustanowienia opieki i kurateli.

Ubezwłasnowolnienie to termin prawny, odnoszący się do częściowego ograniczenia, lub całkowitego pozbawienia osoby fizycznej czynności prawnych. W przypadku, gdy osoba, mimo osiągnięcia pełnoletności, nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim…

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie. Podstawy prawne ustanowienia opieki i kurateli.

Ustanie opieki

  Ustanie opieki i wygaśnięcie funkcji opiekuna Opieka ustaje w przypadku: 1. Osiągnięcia pełnoletniości. 2. Przywrócenia władzy rodzicielskiej. Od ustania opieki trzeba odróżniać wygaśnięcie funkcji opiekuna. Funkcja opiekuna wygasa w przypadku:…

Czytaj dalej Ustanie opieki

Sprawowanie opieki i nadzór nad opieką

Sprawowanie opieki We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących majątku i osoby opiekun jest obowiązany uzyskiwać zezwolenie sądu. Opiekun niezwłocznie po objęciu powinien sporządzić inwentarz i przedstawić sądowi. Jeśli majątek jest nieznaczny sąd może…

Czytaj dalej Sprawowanie opieki i nadzór nad opieką

Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez…

Czytaj dalej Co to jest kuratela i jakie pełni funkcje

Treść opieki

1. Piecza nad osobą i majątkiem dziecka z należytą starannością z dbałością o dobro dziecka i interesu społecznego. Jest to podobne do władzy rodzicielskiej – zresztą przepisy o władzy rodzicielskiej stosuje się…

Czytaj dalej Treść opieki

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których…

Czytaj dalej Kuratela sądowa