Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej można podzielić na 3 typy: 1. Wspólność ogólna – zakłada że całe majątki dotychczasowe i przyszłe małżonków stanowią jedną masę wspólną. Są takie systemy które przyjmują ten bardzo szeroko rozumiany ustrój…

Czytaj dalej Ustroje wspólności majątkowej małżeńskiej

Umowne ustroje majątkowe

W formie aktu notarialnego wspólność majątkową małżeńską można w następujący sposób przekształcić: 1. ograniczyć 2. rozszerzyć 3. ustanowić rozdzielność 4. ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Można tego dokonać przed zawarciem małżeństwa, a także można ją zmieniać w trakcie…

Czytaj dalej Umowne ustroje majątkowe

Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Od 2009 r. instytucja uznania dziecka posiada nazwę uznania ojcostwa. Podstawową rolę przy uznaniu ojcostwa spełnia przesłanka braku ustalenia ojcostwa innego mężczyzny, z tym że chodzi tutaj zarówno o domniemanie pochodzenia dziecka od…

Czytaj dalej Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały. Małżeński ustrój majątkowy to ogół uregulowań prawnych określających sytuacje prawną małżonków względem ich mienia wniesionego do małżeństwa i mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa.  W rożnych…

Czytaj dalej Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.…

Czytaj dalej Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wina rozkładu pożycia

Winę rozkładu pożycia określa sąd orzekając rozwód, tym samym określa kto jest winny rozpadowi związku małżeńskiego tj. czyje zachowanie lub zaniedbanie doprowadziło do rozkładu pożycia (Kodeks rodzinny i opiekuńczy ,…

Czytaj dalej Wina rozkładu pożycia

Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Wyrównanie udziałów Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Natomiast każdy z małżonków może żądać, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego…

Czytaj dalej Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków