Zawarcie małżeństwa świeckiego

Przesłanki zawarcia małżeństwa świeckiego: 1) odmienność płci (wynika z aktu urodzenia) – mogą pojawić się problemy przy obojnactwie, co stanowić będzie przeszkodę w zawarciu małżeństwa. Możliwe wytoczenie powództwa ze 189…

Czytaj dalej Zawarcie małżeństwa świeckiego

Separacja małżeńska

Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Według prawa polskiego…

Czytaj dalej Separacja małżeńska

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których…

Czytaj dalej Kuratela sądowa

Prawo rodzinne w Unii Europejskiej : małżeństwo

Postępująca migracja, która nastała wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej prowadzi bezpośrednio do istotnego zwiększenia liczby międzynarodowych rodzin. Międzynarodowa rodzina to taka, w której członkowie nie mają tego samego…

Czytaj dalej Prawo rodzinne w Unii Europejskiej : małżeństwo

Władza rodzicielska

Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji więc rozłączenia rodziców posiadających…

Czytaj dalej Władza rodzicielska