Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Od 2009 r. instytucja uznania dziecka posiada nazwę uznania ojcostwa. Podstawową rolę przy uznaniu ojcostwa spełnia przesłanka braku ustalenia ojcostwa innego mężczyzny, z tym że chodzi tutaj zarówno o domniemanie pochodzenia dziecka od…

Czytaj dalej Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem. Art. 72 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że…

Czytaj dalej Uznanie dziecka

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zna dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono od małżonków;  - uznanie dziecka - sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli nie występuje domniemanie pochodzenia…

Czytaj dalej Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Wystąpienie dziecka z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa Jest to uregulowane w art. 70 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO): § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie…

Czytaj dalej Powództwo dziecka o zaprzeczenie ojcostwa

Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy: a) urodziło się w czasie trwania małżeństwa b) albo urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód) lub unieważnienia małżeństwa. Jeżeli…

Czytaj dalej Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa