Ustalenie ojcostwa

  Ustalenie ojcostwa jest jednym z elementów tworzących stan cywilny w rozumieniu cywilistycznym. Co do zasady można wyróżnia się ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego, oraz ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Kodeks cywilny…

Czytaj dalej Ustalenie ojcostwa

Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.…

Czytaj dalej Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest pojęciem ustawowym, ale przyjętym potocznie. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. zarządzenie opiekuńcze – przewidziane w art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Generalnie sąd może…

Czytaj dalej Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda np.: a) krótszy wyjazd b) choroba c) krótszy pobyt w więzieniu. W razie odpadnięcia przesłanek zawieszenia władza rodzicielska będzie odwieszona - następuje to w…

Czytaj dalej Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Ponieważ sąd ma obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może to później zmienić to orzeczenie, gdy zmienią się okoliczności – podobnie sąd może zmienić w…

Czytaj dalej Pozbawienie władzy rodzicielskiej