Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z.o.o. może polegać na nominalnym albo rzeczywistym obniżeniu. Rzeczywiste ma miejsce np. gdy kapitał zakładowy spółki nie odpowiada jej potrzebom wynikającym z realizacji zadań gospodarczych.…

Czytaj dalej Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Zwrot dywidendy

Dywidenda to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana jest na…

Czytaj dalej Zwrot dywidendy

Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Udziały w spółce z.o.o. są zbywalne, a więc można je sprzedać, darować, jak również dziedziczyć. Prawo do zbycia udziałów w świetle art. 180 i nast. k.s.h. może zostać ograniczone przez…

Czytaj dalej Sprzedaż udziałów w spółce z.o.o.

Działanie na szkodę spółki

Działanie na szkodę spółki, dawniej (do lipca 2011 r.) wiązało się z odpowiedzialnością karną, jednakże penalizujący tą czynność art 585 k.s.h., został uchylony ze względu na niespełnienie konstytucyjnego rygoru dostatecznej…

Czytaj dalej Działanie na szkodę spółki

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Działania, które muszą być podjęte w celu założenia spółki Po pierwsze będzie to sporządzenie statutu spółki - mamy tu regulację dotyczącą treści statutu w przepisach. Po drugie konieczne jest złożenie…

Czytaj dalej Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?