Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Przedmiotem wkładu mogą być: 1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo. 2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób…

Czytaj dalej Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna zawsze może także zostać utworzona przez przekształcenie innej spółki, jakiejkolwiek spółki handlowej. Mamy także jeszcze jeden szczególny przypadek:  na żądanie spadkobiercy wspólnika spółki jawnej można przekształcić spółkę jawną w…

Czytaj dalej Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Osoba prawna jako komplementariusz

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję spółki komandytowej z udziałem komplementariusza będącego osobą prawną, to nie jest to forma rzadka, przy czym znaczna większość tych spółek to spółki z udziałem komplementariusza…

Czytaj dalej Osoba prawna jako komplementariusz

Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Na etapie sporządzania statutu dochodzi też do wyboru pierwszych władz spółki. Wówczas dokonywany jest wybór Zarządu i Rady Nadzorczej. Wybór musi zostać potwierdzony dokumentem. Można spotkać w literaturze stanowisko, że…

Czytaj dalej Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Wniesienie wkładów w spółce z o.o.

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółki. Mogą to być wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty), w przypadku których mamy kryterium zdolności aportowej, czyli wymagania…

Czytaj dalej Wniesienie wkładów w spółce z o.o.