Aporty pozorne i aporty ukryte

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo…

Czytaj dalej Aporty pozorne i aporty ukryte

Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych. Sprawozdania założycieli musi określać osobę wnoszącą wkład,…

Czytaj dalej Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Na etapie sporządzania statutu dochodzi też do wyboru pierwszych władz spółki. Wówczas dokonywany jest wybór Zarządu i Rady Nadzorczej. Wybór musi zostać potwierdzony dokumentem. Można spotkać w literaturze stanowisko, że…

Czytaj dalej Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się: 1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu…

Czytaj dalej Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Jeśli chodzi o tworzenie spółki, to tutaj należy wyróżnić grupę czynności obowiązkowych (podstawowych), bez których stworzenie spółki jest niemożliwe: 1. Zawarcie umowy założycielskiej. Umowa założycielska ma złożony charakter. Będzie ona obejmowała…

Czytaj dalej Czynności niezbędne do utworzenia spółki akcyjnej

Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Tryb tworzenia spółki akcyjnej  Uwagi wstępne Tryb tworzenia spółki akcyjnej jest skomplikowany i bardzo sformalizowany. Wiele rzeczy trzeba zaprojektować i uzgodnić wcześniej – jeszcze przed podpisaniem statutu. Taki sposób tworzenia…

Czytaj dalej Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej