Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości…

Czytaj dalej Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

Reprezentacja spółki cywilnej.

Mimo że spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, możemy mówić o jej reprezentacji. W odróżnieniu od prowadzenia spraw spółki, które polega na podejmowaniu działań w wewnętrznej sferze spółki, reprezentacja oznacza…

Czytaj dalej Reprezentacja spółki cywilnej.

Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami…

Czytaj dalej Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

W chwili gdy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, musimy rozważyć jaka forma i rodzaj działalności będą w danym momencie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Analizując określone warianty, należy wziąć pod uwagę takie…

Czytaj dalej Działalność gospodarcza osób fizycznych i prawnych. Spółka cywilna.

Elementy umowy spółki cywilnej

Od 1999 r. zostało ustalone, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, nie ma zdolności sądowej, procesowej, prawnej itp. Tylko przedsiębiorcy są stronami. Umowa spółki cywilnej jest umową o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej.…

Czytaj dalej Elementy umowy spółki cywilnej