Śmierć wspólnika spółki jawnej

Śmierć wspólnika spółki jawnej jest jedną z przyczyn rozwiązania spółki. Nie oznacza to jednak  że   w momencie śmierci wspólnika spółka rozwiązuje się z mocy prawa. Do rozwiązania spółki potrzebne jest…

Czytaj dalej Śmierć wspólnika spółki jawnej

Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Uprawnienia o charakterze niemajątkowym: 1. Prawo prowadzenia spraw spółki. 2. Prawo reprezentowania spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki są to stosunki wewnętrzne dotyczące wspólników, czyli jest to podejmowanie decyzji co do wszelkich spraw…

Czytaj dalej Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Termin wniesienia wkładu Jest nieuregulowany w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Może być określony w umowie, jeśli natomiast nie jest, to zgodnie z art. 2 KSH zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu…

Czytaj dalej Wnoszenie wkładów do spółki jawnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki jawnej, czyli wtórny sposób tworzenia spółki jawnej regulują przepisy art. 26 §4 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. Mianowicie spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Nie ma już obowiązku…

Czytaj dalej Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną