Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak…

Czytaj dalej Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza. Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność…

Czytaj dalej Oznaczenie sumy komandytowej

Osoba prawna jako komplementariusz

Jeżeli chodzi o samą konstrukcję spółki komandytowej z udziałem komplementariusza będącego osobą prawną, to nie jest to forma rzadka, przy czym znaczna większość tych spółek to spółki z udziałem komplementariusza…

Czytaj dalej Osoba prawna jako komplementariusz

Wkłady bezwarunkowe i warunkowe wnoszone przez komandytariuszy

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu Spółek Handlowych, można wyróżnić trzy rodzaje wkładów wnoszonych przez komandytariuszy: a) tzw. wkłady pełne (inaczej bezwarunkowe), b) wkłady warunkowe, c) wkłady niedopuszczalne. Wkłady pełne (bezwarunkowe) Pierwszą grupę…

Czytaj dalej Wkłady bezwarunkowe i warunkowe wnoszone przez komandytariuszy

Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

1) siedziba spółki, 2) przedmiot działalności, 3) wkłady wspólników. W umowie spółki należy oznaczyć przedmiot i wartość wkładu każdego wspólnika. Jeżeli chodzi o problematykę wkładów wspólników do spółki komandytowej, mamy tu zróżnicowanie co…

Czytaj dalej Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

Firma spółki komandytowej cz. II

Osoba prawna jako komplementariusz Jeżeli chodzi o uczestnictwo osób prawnych w spółce komandytowej, należy pamiętać, że w takim przypadku firma spółki komandytowej będzie zawierała oczywiście firmę komplementariusza, czyli np. "Relaks" spółka…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. II

Firma spółki komandytowej cz. I

Regulację dotyczącą firmy spółki komandytowej zawiera przepis art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który wprowadza kilka zasad: a) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. I