Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Działania, które muszą być podjęte w celu założenia spółki Po pierwsze będzie to sporządzenie statutu spółki - mamy tu regulację dotyczącą treści statutu w przepisach. Po drugie konieczne jest złożenie…

Czytaj dalej Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej, czy można utworzyć jednoosobową spółkę komandytowo-akcyjną ?

Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak…

Czytaj dalej Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Przepis art. 137 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wskazuje, że późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Mamy jeszcze § 3 tego artykułu,…

Czytaj dalej Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Podstawowym uprawnieniem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) jest prawo reprezentowania spółki. Zgodnie z art. 137 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ten…

Czytaj dalej Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna zawsze może także zostać utworzona przez przekształcenie innej spółki, jakiejkolwiek spółki handlowej. Mamy także jeszcze jeden szczególny przypadek:  na żądanie spadkobiercy wspólnika spółki jawnej można przekształcić spółkę jawną w…

Czytaj dalej Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki komandytowo-akcyjnej

Elementy zgłoszenia są następujące: firma, siedziba, adres, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczba akcji, dane komplementariuszy, sposób reprezentacji. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na treść art. 133 par. 1 pkt 7…

Czytaj dalej Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki komandytowo-akcyjnej

Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej

Charakter prawny statutu W spółce akcyjnej statut nie jest umową, gdyż mamy do czynienia z szeroko pojętą umową obejmującą statut i oświadczenia o objęciu akcji. W spółce komandytowo-akcyjnej mamy 2 grupy wspólników.  Jeśli…

Czytaj dalej Charakter statutu i powołanie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej