Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Jeśli chodzi o problematykę wkładów znaczenie ma tutaj: Zdolność aportowa, Przepisy odnoszące się bezpośrednio do wnoszenia tych wkładów, gwarantujące pełne pokrycie kapitału zakładowego: a) odpowiedzialność za wady wkładu -  jest…

Czytaj dalej Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Przedmiotem wkładu mogą być: 1. Prawa rzeczowe – rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności w częściach ułamkowych, przedsiębiorstwo. 2. Prawa obligacyjne – wierzytelności, zarówno przysługujące wspólnikowi w stosunku do osób…

Czytaj dalej Przedmiot wkładu w spółce z o.o.

Wniesienie wkładów w spółce z o.o.

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółki. Mogą to być wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty), w przypadku których mamy kryterium zdolności aportowej, czyli wymagania…

Czytaj dalej Wniesienie wkładów w spółce z o.o.

Powołanie organów spółki z o.o.

Zarząd Obligatoryjne w spółce z o.o. jest powołanie zarządu. Zarząd można powołać już w momencie zawierania umowy spółki, co jest zresztą celowe, gdyż od tego momentu zarząd będzie mógł reprezentować spółkę…

Czytaj dalej Powołanie organów spółki z o.o.

Elementy szczególne w treści umowy spółki z o.o. i charakter prawny umowy spółki z o.o.

Powszechnie występują dość szczegółowe kwestie, które powinny znaleźć się w umowie spółki: - np. jeśli będziemy chcieli umarzać udziały, trzeba to wpisać do umowy - podobnie jeżeli chcemy przewidywać dopłaty kwestie związane z prawami…

Czytaj dalej Elementy szczególne w treści umowy spółki z o.o. i charakter prawny umowy spółki z o.o.