Reklama wprowadzająca błąd

Reklamą jest informacja, której zadaniem jest zachęcenie jak największej liczby klientów do dokonania zakupu danego produktu lub danej usługi. W obecnym świecie spotykamy się z reklamami wszędzie, w radiu, w…

Czytaj dalej Reklama wprowadzająca błąd

Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

25 lipca 2012 r. przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. na podstawie oświadczenia rządowego z…

Czytaj dalej Jeden przepis Europejskiej Karty Społecznej (o zatrudnianiu kobiet) przestał wiązać Rzeczpospolitą Polską

Prawo ponadnarodowe

Systemy prawne poszczególnych państw nie działają w próżni, nie są autonomiczne, ale są powiązane z innymi normami prawnymi i orzecznictwem. O samym tym zjawisku pisano w Europie, w Polsce spopularyzowała…

Czytaj dalej Prawo ponadnarodowe

Rada Europy i trybunały europejskie

Rada Europy Rada Europy jest systemem międzynarodowym półotwartym. Może się do niej przyłączyć każde państwo europejskie deklarujące chęć ochrony praw człowieka, natomiast Unia Europejska jest organizacją ponadnarodową (a nie międzynarodową)…

Czytaj dalej Rada Europy i trybunały europejskie

Geneza prawa europejskiego

Od dłuższego czasu przed powstaniem wspólnot europejskich istniała idea stworzenia czegoś takiego jak ius commune, czyli prawa wspólnotowego. Sięgając do orzecznictwa w języku angielskim to tam jest to nazywane właśnie…

Czytaj dalej Geneza prawa europejskiego