Zielona Karta po wejściu do UE

Najbardziej kolorowe i najmniej znane ubezpieczenie. Jeśli podróżujemy poza terenem Unii Europejskiej, ZK jest niezbędna. Zielona karta dla obywateli polskich obowiązuje nadal w takich krajach, jak: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia…

Czytaj dalej Zielona Karta po wejściu do UE

Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

SOLVIT jest internetową siecią służącą do rozwiązywania problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego Rynku Wewnętrznego lub przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje…

Czytaj dalej Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

Obywatelstwo unijne – czym jest?

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo unijne nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz stanowi jego uzupełnienie. Obywatelstwo Unii Europejskiej ustanowiono Traktatem z Maastricht podpisanym 7…

Czytaj dalej Obywatelstwo unijne – czym jest?

Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Eurojust (Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej) jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się usprawnianiem współpracy między organami sądowymi państw członkowskich na polu dochodzeń i ścigania przestępstw w sferze przestępczości…

Czytaj dalej Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Unia Europejska a handel internetowy – badania

Pomimo wspólnoty interesów konsumenci unijni nadal napotykają problemy w swobodnym nabywaniu towarów przez internet. Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący transgranicznego handlu elektronicznego. Wynika z niego, iż nadal konsumenci pragnący dokonać…

Czytaj dalej Unia Europejska a handel internetowy – badania

Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej podnoszenie wieku emerytalnego. Wynika to z faktu drastycznego obniżenia przyrostu naturalnego w państwach członkowskich. Dodatkowo okazuje się, że lista najczęstszych chorób począwszy od…

Czytaj dalej Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Nowe rozporządzenie UE w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień w sektorze ubezpieczeniowym

W 1990 r. wprowadzone zostały dla sektora ubezpieczeniowego dwa wyłączenia spod ogólnej zasady zakazu stosowania porozumień ograniczających konkurencję. Następnie w 1992 r. rozporządzeniem 3932/92 została wprowadzona regulacja wyłączająca szerszą kategorię…

Czytaj dalej Nowe rozporządzenie UE w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień w sektorze ubezpieczeniowym