Likwidacja masy upadłości

W sytuacji, kiedy dochodzi do ogłoszenia upadłości obejmującą likwidację majątku dłużnika, syndyk niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, który to następnie składany jest…

Czytaj dalej Likwidacja masy upadłości

Co obejmuje a czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym ?

Postępowanie upadłościowe zostało uregulowane ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli…

Czytaj dalej Co obejmuje a czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym ?

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Niewypłacalność może wynikać z dwóch przesłanek: 1. Z jednej ogólnej przesłanki odnoszącej się do wszystkich podmiotów posiadających zdolność upadłościową – zadłużenie. Za niewypłacalnego uważa się…

Czytaj dalej Podstawy ogłoszenia upadłości

Upadłość firmy a świadczenia pracownicze

Każda firma ma obowiązek wypłacania comiesięcznego wynagrodzenia – to oczywiste. Co jednak będzie, jeśli firma ogłosi upadłość? Pracownik może się wtedy domagać wypłaty niewypłaconego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.…

Czytaj dalej Upadłość firmy a świadczenia pracownicze