Niedopuszczalne różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu na płeć

Od 29 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz.53), zgodnie z którą zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu…

Czytaj dalej Niedopuszczalne różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu na płeć

Zmiana dyrektywy w sprawie kandydowania do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

27 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie zmiany dyrektywy 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce…

Czytaj dalej Zmiana dyrektywy w sprawie kandydowania do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

Jest nowa ustawa o odpadach

23 stycznia 2013 r. rozpoczęła swoje obowiązywanie znaczna większość ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21). Nowa ustawa o odpadach określa środki służące ochronie środowiska,…

Czytaj dalej Jest nowa ustawa o odpadach

Nowy wzór prawa jazdy i inne przepisy które weszły w życie razem z ustawą o kierujących pojazdami

Razem z ustawą o kierujących pojazdami od 19 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać m.in. także nowe rozporządzenia: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012…

Czytaj dalej Nowy wzór prawa jazdy i inne przepisy które weszły w życie razem z ustawą o kierujących pojazdami