Cena za wykroczenia podczas wymijania, omijania, cofania i wyprzedzania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Według artykułu 26 ust. 3 pkt. 2  kodeksu drogowego wykroczeniem poruszającego się po jezdni samochodu jest omijanie innego pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa. W tym wypadku grozi kara w wysokości 500 zł. Następnym naruszeniem prawa jest bezpośrednie spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wymijania, omijania lub cofania, gdzie grzywna wynosi 250 zł. Za omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu grzywna wynosi 200 zł, za utrudnianie ruchu podczas cofania 150 zł, natomiast za  naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach sprawdza płaci 100 zł.

Jeżeli chodzi o wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi kara wynosi stosunkowo dużo, bo aż 400 zł. Kwota ta dotyczy również wyprzedzania na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu grozi grzywna w wysokości 200 zł. Tę samą kwotę kierujący płaci, gdy nie upewnił się, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania i czy  kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Kiedy kierowca naruszy zakaz wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniach wtedy uiszcza kare w wysokości 250 zł. Nie wolno również wyprzedzać na przejazdach kolejowych (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimi (250 zł), wyprzedzać z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu (150 zł) oraz zabrania się zwiększać prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym ponieważ kara wynosi wtedy 200 zł. Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika grozi grzywną o wartości 150 zł. Niedopuszczalne jest również wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym, kara oscyluje wtedy w granicach 300 zł.

More to explorer