Co nie może być przedmiotem wkładu w spółce z o.o. ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przedmiotem wkładu nie mogą być:
1. Prawa niezbywalne (np. użytkowanie, chociaż można ustanowić użytkowanie na rzecz spółki) oraz świadczenie pracy lub usług (art. 14 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – KSH),
2. Prowizja grynderska (art. 158 § 2 KSH), czyli wynagrodzenie za usługi świadczone przy tworzeniu spółki, dodatkowo to wynagrodzenie nie może być wypłacane ze środków pochodzących z kapitału zakładowego.
3. Zobowiązanie się wspólnika do świadczenia w przyszłości określonej sumy pieniężnej.

More to explorer