Który sąd ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. Właściwość rzeczowa sądu rejonowego to stała kompetencja (prawo i obowiązek) do całościowego rozpoznawania w pierwszej instancji poszczególnych kategorii spraw. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? W których sprawach orzeka sąd okręgowy? Kiedy sąd okręgowy orzeka w drugiej instancji? Jakie zadania w postępowaniu karnym ma sąd apelacyjny? Jakie zadania w postępowaniu karnym ma Sąd Najwyższy? Który sąd jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy karnej? Kiedy ustala się szczególną właściwość sądu? Który sąd i jak ustala właściwość do rozpatrzenia danej sprawy? Na czym polega właściwość delegacyjna? Jak rozstrzygane są spory o właściwość miejscową między sądami równorzędnymi?

More to explorer