Czy kupujący od dewelopera będą lepiej chronieni ?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W niedzielę, czyli 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz. 1377), potocznie zwana ustawą deweloperską. Ustawa w założeniu ma przede wszystkim chronić nabywcę mieszkania lub domu jednorodzinnego, który nabywa to lokum od dewelopera.

Osoby kupujące tego typu nieruchomości mają podpisywać umowę przedwstępną tylko u notariusza, a nie jak dotychczas przeważnie w formie pisemnej (nie można było wówczas żądać przeniesienia własności mieszkania w przypadku niedotrzymania terminu czy innych warunków przez dewelopera. Stąd w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości będzie umieszczony stosowny wpis, który będzie zabezpieczał prawa klienta. Osoba kupująca mieszkanie deweloperskie pieniądze będzie wpłacać na rachunek powierniczy prowadzony przez bank, co ma zabezpieczyć kupujących przed utratą pieniędzy w razie niewywiązywania się dewelopera z umowy, jednakże z uwagi na furtkę w ustawie dopuszczoną w przepisach tymczasowych deweloperzy jeszcze długo mogą nie otwierać rachunków powierniczych (art. 37 ustawy – ustawa ma zastosowanie do przedsięwzięć deweloperskich, co do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy – konia z rzędem temu kto wyjaśni co to znaczy pojęcie „rozpoczęcie sprzedaży” – przyp. red.). Środki ochrony zapewniane przez deweloperów to według ustawy zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową albo otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Co więcej klienci przed podpisaniem umowy deweloperskiej muszą otrzymać prospekt informacyjny, czyli dokument, który ma zawierać dokładne informacje o inwestycji, dane dewelopera, historię jego dotychczasowych inwestycji, czyli co do tej pory zbudował.

Rozbudowano możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej przez konsumenta (np. z uwagi na nieposiadanie przez umowę deweloperską w swojej treści wszystkich ustawowych elementów). Wreszcie do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze dodano artykuły 4251 – 4255 regulujące postępowanie upadłościowe wobec deweloperów przez wyodrębnienie specjalnej masy upadłościowej, w której klienci deweloperów będą mogli w razie upadłości dewelopera zaspokoić się z niej w postępowaniu upadłościowym niezależnie od innych należności dewelopera.

Więcej o tej ustawie można przeczytać w artykule: http://www.lex-pol.pl/2012/02/ustawa-deweloperska/ .

More to explorer