Czym jest kara łączna?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kara łączna dotyczy sytuacji, kiedy przed wydaniem wyroku zostały popełnione dwa lub więcej przestępstwa- nazywa się to realnym zbiegiem przestępstw.

Łączeniu podlegają kary tego samego rodzaju, jednakże wysokość orzeczonej kary łącznej nie może przekroczyć:

  • w przypadku grzywny – 810 stawek dziennych,
  • w przypadku kary ograniczenia wolności – 2 lata,
  • w przypadku kary pozbawienia wolności– 15 lat.

    W przypadku, gdy najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających przestępstw jest kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną (zasada absorpcji).

    W przypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec albo według zasady absorpcji karę 25 lat pozbawienia wolności, albo według zasady asperacji– karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara łączna, przynajmniej w teorii, ma stanowić ostrzeżenie dla podsądnego przed prawno- karnymi konsekwencjami jego postępowania. Nadmierna represja karna wobec niezdemoralizowanego jeszcze sprawcy zazwyczaj prowadzi do celów odwrotnych niż zamierzone.

Sąd obowiązany jest badać, czy pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami występuje:

  • związek podmiotowy polegający na tożsamości osób pokrzywdzonych zbiegającymi się przestępstwami,
  • związek czasowy polegający na bliskości czasowej zbiegających się przestępstw,
  • związek rodzajowy polegający na podobieństwie zbiegających się przestępstw.

Stopień natężenia każdej dla powyższych okoliczności stanowi wskazówkę dla sądu przy określaniu wysokości kary łącznej.

Karę łączną orzeka się w wyroku skazującym za zbiegające się przestępstwa. W przypadku, gdy fakt popełnienia przestępstwa zbiegającego się z przestępstwem już osądzonym wyjdzie na jaw dopiero po wyroku skazującym za to przestępstwo, możliwe jest wydanie wyroku łącznego, którym sąd orzeka karę łączną jednocześnie pozbawiając mocy prawnej wcześniejsze wyroki wydane za poszczególne przestępstwa objęte wyrokiem łącznym.

More to explorer