Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Opisując poszczególne instytucje prawne dotyczące rodziny nie sposób pominąć prawa spadkowego, które odgrywa bardzo istotną rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy dotyczące spadków nie znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (choć regulują kwestię związane z pokrewieństwem). Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, stąd też tradycyjnie wszelkie kwestie dotyczące dziedziczenia i testamentów są umieszczane w kodeksie cywilnym (a dokładnie w czwartej księdze). Większość artykułów dotyczy dziedziczenia ustawowego, a konkretniej grup spadkowych, zasad podziału spadku, przebiegu postępowania spadkowego. Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Podstawowe pojęcia związane z prawem spadkowym, które po krótce zostaną opisane, to: spadek, testament, polecenie, zapis, zachowek, spadkodawca, spadkobierca, dziedziczenie, dziedziczenie ustawowe, umowy dotyczące spadku.

More to explorer