Dłuższy termin dla jednostek samorządu terytorialnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 31 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1519). Celem zmiany jest przedłużenie terminu przewidzianego przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na dostosowanie organizacji, zasad, i warunków funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, do warunków wymaganych przez w/w ustawę o 24 miesiące, czyli do 36 miesięcy (zmieniono art. 228 ust. 2 i 3 ustawy).

Termin pierwotny, czyli 12-miesięczny okazał się bowiem zbyt krótki przede wszystkim dla placówek niepublicznych, a konieczność sprostania przez nie obowiązkowi spełnienia podwyższonych standardów funkcjonowania do końca 2012 r. oznaczałoby w rzeczywistości koniczność likwidacji wielu z nich. W celu zapobiegnięcia takim sytuacją, ustawa wydłuża termin przewidziany na dostosowanie do wymogów określonych w ustawie o 24 miesiące, czyli łącznie ustanawiając termin 36 miesięcy. Wydłużenie terminu obejmuje również placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

More to explorer