Dochodzenie roszczeń w postepowaniach grupowych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 19 lipca 2010 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ustawa wprowadzi rewolucję w dochodzeniu roszczeń przed polskimi sądami. Będzie można dochodzić roszczeń wspólnie z innymi osobami, jeżeli występuje z tym roszczeniem co najmniej 10 osób i jest ono oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ustawa dotyczy głównie konsumentów, a więc również osób, które zawarły umowy ubezpieczenia na życie i chcą wspólnie dochodzić roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Ustawa nie dotyczy pracowników w sporach z pracodawcami.

More to explorer