Dofinansowanie za zatrudnienie młodocianego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W roku 2009 firmy zatrudniły aż 122 tys. młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzeń. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 123,26 zł miesięcznie.

Wedla kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ma więcej niż 18 lat, “od tej reguły przewidziano jednak wyjątki. Art. 3045 k.p. pozwala na współpracę z młodocianym poniżej 16 lat pod warunkiem, że zaangażujemy go do działalności kulturalnej‚ artystycznej‚ sportowej lub reklamowej – o ile zgodzą się na to jego: przedstawiciel ustawowy lub opiekun oraz inspektor pracy”.

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie z tytułu przyjęcia do pracy młodocianego , uprzednio musi on do 15 listopada złożyć wniosek o refundację wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeniowych do ochotniczych hufców pracy (OHP). Aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie musi najpierw złożyć wniosek do ochotniczych hufców pracy przez podpisaniem umowy z młodocianym. Dodatkowo firma ubiegająca się o refundacje wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych młodocianego pracownika musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe i pedagogiczne. Uprawnienia te musi posiadać pracodawca bądź osoba prowadząca w jego imieniu zakład albo osoba przez niego zatrudniona.

More to explorer