Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy:
a) urodziło się w czasie trwania małżeństwa
b) albo urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód) lub unieważnienia małżeństwa.
Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie bigamicznym, to dziecko pochodzi ze związku bigamicznego, a obalenie tego jest możliwe w procesie o zaprzeczenie ojcostwa z art. 62 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO). Sądem właściwym jest sąd rejonowy, który rozpoznaje to w trybie odrębnym. 

Rodzaje sztucznych zapłodnień (inseminacja):
– Inseminacja homologiczna (nasienie od męża matki)
– Inseminacja heterologiczna (nasienie od obcego mężczyzny)
– Inseminacja mieszana

Zapłodnienie:
– in vivo  – w organizmie matki,
– oraz in vitro  – poza organizmem matki 
 
Zaprzeczenie ojcostwa

Punktem wyjścia jest ustalić zgodę mężczyzny na zapłodnienie kobiety, to od tego uzależniamy uznanie ojcostwa. Jeżeli wiedział zgodził się to wg zasad współżycia społecznego, będzie miał trudno o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli żona dokonała tego bez jego zgody, to może wnosić.

Problem łona zastępczego – matką dziecka jest zawsze kobieta, która je urodziła.

Proces o zaprzeczenie ojcostwa przeprowadzany jest w sądzie rejonowym. Legitymację czynną do zaprzeczenia ojcostwa posiada mąż matki, matka, dziecko. Dla każdej z osób inne terminy i inne przesłanki.

More to explorer