Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dziecko pochodzi od męża matki, gdy:
– urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
– urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód,) lub unieważnienie małżeństwa
– jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
– jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie bigamicznym – dziecko pochodzi ze związku bigamicznego –

Obalenie jest tylko możliwe w procesie o zaprzeczenie ojcostwa jako jedynym sposobie przewidzianym w art. 62 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Sądem właściwym jest sąd rejonowy, który rozpoznaje to w trybie odrębnym.
Sztuczne zapłodnienie (inseminacja):
– inseminacja homologiczna (nasienie od męża matki)
– inseminacja heterologiczna (nasienie od obcego mężczyzny)
– inseminacja mieszana

Zapłodnienie:
– in vivo  – w organizmie matki,
– in vitro  – poza organizmem matki
 
Pojawiają się problemy z anonimowością dawcy nasienia, zapłodnieniem postmortualnym i inplentacją embrionów.

More to explorer