Dopłata do remontów kamienic

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nowe przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zniosą bariery, które wcześniej uniemożliwiały właścicielom kamienic korzystanie z pomocy państwa.
Do tej pory, właściciele kamienic musieli zaciągać kredyty w banku na remont lub termomodernizację (nawet gdy mieli własne oszczędności przeznaczone na wykonanie tych prac) ponieważ tylko wtedy, mogli wystąpić o przyznanie premii kompensacyjnej (dopłata od państwa).
Teraz ma to ulec zmianie, osoba, która będzie chciała dokonać remontu budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego (z przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym), będzie mogła go sfinansować z dowolnych środków finansowych. A gdy nie wystąpi do banku o przyznanie kredytu, to i tak będzie mogła ubiegać się o premię kompensacyjną.
Szacuje się, iż w roku 2010 wpłynie do Banku Gospodarstwa Krajowego kilkadziesiąt wniosków o dopłatę do remontów kanienic na łączna kwotę 10 mln złotych.

More to explorer