Drobna zmiana dyrektywy UE w sprawie podatku od wartości dodanej w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje także art. 4 Dyrektywy Rady (UE) 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz.UrzUEL.2008.44.11). Dyrektywa 2006/112/WE jest dyrektywą w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Artykuł 56 dyrektywy o podatku od wartości dodanej w brzmieniu, które będzie obowiązywało do końca 2012 r., dotyczy wyłącznie miejsca świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu. W przypadku wynajmu na dłuższe okresy stosowane są reguły ogólne, które dla transakcji typu B2B jako miejsce opodatkowania przewidują kraj siedziby usługobiorcy, a dla transakcji typu B2C – kraj siedziby usługodawcy. W 2013 r. wynajem inny niż krótkoterminowy będzie opodatkowany w miejscu siedziby usługobiorcy również dla transakcji typu B2C. Jednakże przewidziany jest jeden wyjątek w tym zakresie, zgodnie z którym miejscem długoterminowego wynajmu statku rekreacyjnego na rzecz konsumenta będzie miejsce, w którym statek rekreacyjny będzie faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, gdy usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu. Pojęcie „krótkoterminowość” przesunięte z obecnie obowiązującego art. 56 ust. 2 do ust. 3 nie ulegnie zmianie.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: Dyrektywa Rady 2008/08/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Komentarz autor: Emilia Sroka

More to explorer