Drobna zmiana w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2 marca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 354). Znowelizowane przepisy dotyczą podwyższenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25% do 0,4 %.

Z rezerwy tej finansowana jest m.in. pomoc samorządom w remontach obiektów oświatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki czy koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer