Drobna zmiana w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 31 grudnia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1459). Celem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest zapewnienie odpowiedniego składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2013 r. Nowelizacja przewiduje, że od tej daty w zespołach tych będą mogli pracować tylko tzw. lekarze systemu, pielęgniarki systemu i ratownicy medyczni.

Uchylono w całości art. 35 ustawy. Nowelizacja zmienia wymagania, jakie muszą spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Do końca 2020 r. lekarzem systemu będzie mógł zostać także lekarz z doświadczeniem 3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego (również lotniczym) lub izbie przyjęć szpitala. Lekarz ten będzie miał obowiązek rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r. Przed zmianą ustawy przepisy przewidywały, że lekarzem systemu do końca 2020 r. mógł być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo ten, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

More to explorer