Drobne zmiany w prawie celnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

25 października 2012 r. to data początku obowiązywania zmiany ustawy Prawo Celne z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1116). Zmiana m.in. dostosowuje krajowe przepisy dotyczące poboru przez organy celne opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów do prawa unijnego ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny poprzez zniesienie tych opłat.

Nowelizacja zawiera także zmiany dostosowujące prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r. poprzez wprowadzenie już w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu przepisu określającego dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Całkowita opłata za przechowywanie zajętego towaru w depozycie urzędu celnego nie może być wyższa od wartości celnej tego towaru i nie może być niższa od równowartości 10 euro.

Zmiany nastąpiły w związku z tym jedynie w art. 92 i 93 Prawa Celnego.

More to explorer