Działalność gospodarcza na Litwie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie.

Różnicę uregulowania spółki jawnej i komandytowej stanowi to, że członkami spółki jawnej są wyłącznie komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością, natomiast członkami spółki komandytowej są komplementariusze z nieograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona. Tak więc zakładając spółkę komandytową, powinna być podpisana pisemna umowa z każdym komandytariuszem.

Założenie spółek reguluje ustawa o spółkach jawnych (Ūkinių bendrijų įstatymas). Spółki te powstają z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółek powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne oraz prawne, natomiast członków powinno być nie mniej niż 2 oraz nie więcej niż 20.

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowelizacje ustaw podatkowych. Od tego czasu właściciel spółki jednoosobowej czy komplementariusz jest podatnikiem według podatku od dochodu dla osób fizycznych (15% od dochodu), a także dla osób prawnych (ogólna taryfa 20%, może być zastosowana taryfa ulgowa 0%, 13%). Takie opodatkowanie bardzo niekorzystnie wpłynęło na małe przedsiębiorstwa. Niektóre zrezygnowały z działalności, inne zostały zreorganizowane.

W 2010 r. przedsiębiorcy oczekują powtórnej nowelizacji ustaw i wprowadzenia większej ilości ulg dla firm odpowiadających takim kryteriom jak mały dochód i niewielka liczba pracowników.

More to explorer