Działalność sezonowa, a kary za brak kas fiskalnych.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wakacje to czas, w którym swoje tryumfy świeci działalność sezonowa. Handel na stoiskach z pamiątkami, wodnymi gadżetami, czy nadmorską biżuterią nie jest niczym ani nowym, ani tez rzadko spotykanym. Podatnicy muszą jednak pamiętać, aby nie zaniedbywać obowiązków podatkowych  i respektując prawo rozliczeniowe zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Wielu przedsiębiorcom sezonowym rozliczenia podatkowe są wciąż obce, a to duży błąd, gdyż konsekwencje nie posiadania kasy fiskalnej mogą dotkliwie odbić się na ich wakacyjnym zarobku. Warto pamiętać iż kontrole kas fiskalnych przeprowadzane są często równolegle z kontrolami podatkowymi.  Na podatnikach prowadzących działalność sezonową, spoczywają bowiem takie same obowiązki podatkowe, jak na osobach prowadzących działalność gospodarczą z każdego innego zakresu. Kryterium, które ma moc zwalniającą z obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych jest obrót w kwocie 40 tys. zł dla podatników prowadzących działalność w poprzednich latach i 20 tys. dla podatników rozpoczynających działalność.

Obowiązki sprzyjające na podatnikach to przede wszystkim: zarejestrowanie działalności sezonowej, a jeżeli przekroczą wymagane przepisami obroty lub sprzedaż, muszą dokonywać sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Nieuczciwy podatnik podlega

  • minimalnej karze grzywny w wysokości 93,60 zł;
  • maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym wynosi 1872 zł.

Poza błędami przy ewidencji obrotu na kasie fiskalnej, kontrole organów podatkowych najczęściej wykazują następujące nieprawidłowości:

  • prowadzenie działalności niezarejestrowanej,
  • sprzedaż poza ewidencją,
  • brak nadzoru,
  • brak kasy rejestrującej mimo obowiązku jej posiadania,
  • brak stosownych wpisów w książce kasy lub brak tej książki w miejscu lokalizacji kasy,
  • brak kasy rejestrującej w punkcie sprzedaży mimo jej posiadania przez podatnika.

More to explorer