Działy księgi wieczystej – struktura księgi wieczystej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

I dział – geodezyjne oznaczenie nieruchomości, adres nieruchomości, numer działki, numer (symbol) obrębu, przeznaczenie nieruchomości, historia nieruchomości (czy jest pierwszą księgą wieczystą dla danej nieruchomości, czy została założona w miejsce dawnej zaginionej księgi wieczystej dla tej nieruchomości, czy powstała po wydzieleniu z jakieś księgi wieczystej części nieruchomości, czy nieruchomość ulegała podziałowi, co wydzielono, do jakiego numeru działki i o jakiej powierzchni).
II dział – informacje dotyczące właściciela (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, osoby prawne, instytucje – REGON), podstawy nabycia (umowa, repertorium, jaki notariusz), data wpływu wniosku, data dokonania wpisu.
III dział – wszystkie obciążenia nieruchomości ujawnione łącznie z podstawami, czyli dokumentami
IV dział – hipoteka i roszczenia z nią związane.

More to explorer