E-klient w e-sklepie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Internet stał się tak popularny, iż większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez niego. Ułatwia on ludziom funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Jest miejscem poszukiwania informacji i rozrywek, lecz także miejscem szerokiego zestawu usług.

Najpopularniejsze z nich są zakupy, które przez internet dokonuje coraz większa ilość osób. Dotyczy to zarówno zakupów artykułów spozywczych, odzieży, sprzętu rtv i agd itp. Wielu użytkowników internetu nie jest świadoma swoich praw  wynikających z zawarcia umowy na drodze zakupów za pośrednictwem internetu.

Od roku 2002 polscy konsumenci w sklepach internetowych podlegają takim samym prawom jak konsumenci z Unii Europejskiej. Jest to wynikiem uzupełnienia i poszerzenia prawa unijnego. W wyniku tego polski klient może korzystać z szerokiej gamy uprawnień jakie daje mu Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jeden z najważniejszych zapisów tej ustawy dotyczy możliwości rezygnacji z zakupu w ciągu 10 dni, bez konieczności podania przyczyny i poniesienia dodatkowych kosztów. Prawo to zobowiązuje właściciela sklepu internetowego do poinformowania klienta o możliwości takiej rezygnacji. Ustawa ta mówi między innymi, że:

Jeśli konsument zrezygnuje z zakupu, to umowa pomiędzy nim m a sprzedawcą internetowym uznawana jest za niezawartą, a tym samym konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Warunkiem takiej sytuacji jest zwrócenie produktu w stanie niezmienionym.

Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. Jeśli jednak na stronie sklepu internetowego nie zostały podane informacje o:

 • nazwie i siedzibie sklepu,
 • cenie obejmującej także cło i podatki,
 • zasadach zapłaty,
 • kosztach,
 • terminie i sposobie dostawy,
 • prawie do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji to termin, w którym można zrezygnować z zakupu wydłuża się z 10 dni do TRZECH MIESIĘCY.

Zasada odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni ma jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim nie dotyczy inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, czynności bankowych, sprzedaży z licytacji, czyli aukcji internetowych, a także nieruchomości z wyjątkiem najmu.

Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje również w przypadku gdy zawarta umowa dotyczy

 • zakupu artykułów spożywczych,
 • wykonanie w okreslonym terminie usługi dotyczącej zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
 • zakupu kaset video i audio, płyt CD, programów komputerowych (jeżeli ich opakowanie zostało otwarte)
 • zakupu prenumeraty prasy,
 • usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Zawsze jednak, jeśli upłynęło 10 dni od momentu wydania rzeczy, można złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

More to explorer