Egzaminy na prawo jazdy po nowemu od 19 stycznia 2013 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

10 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym z 13 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 113), która przesuwa termin wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, w tym m.in. przepisów regulujących nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy z 11 lutego 2012 r. na 19 stycznia 2013 r. Oficjalnie zmiana pozwala Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego lepiej przygotować się do nowego systemu egzaminowania, a przyszłym kierowcom daje czas na przygotowanie się do nowych zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Nieoficjalnie z uwagi na nieudolność naszego Państwa w wielu sprawach obowiązywanie kolejnej ustawy jest przesuwane na później. Zmiana powyższa poprawiła również błędne odesłanie przy opłatach ewidencyjnych z art. 26 ust. 1 na art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (pomyłka numeracyjna ustawodawcy). Kosmetyczna zmiana terminologiczna w zakresie okazywania dowodu opłacenia ubezpieczenia OC weszła w życie dzień później 11 lutego 2012 r.

More to explorer