Elementy umowy spółki komandytowej: siedziba, przedmiot działalności, wkłady

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1) siedziba spółki,

2) przedmiot działalności,

3) wkłady wspólników.

W umowie spółki należy oznaczyć przedmiot i wartość wkładu każdego wspólnika. Jeżeli chodzi o problematykę wkładów wspólników do spółki komandytowej, mamy tu zróżnicowanie co do statusu tych wspólników i dopuszczalności wnoszenia przez nich danych wkładów do spółki komandytowej.
W odniesieniu do komplementariuszy nie ma żadnych ograniczeń co do przedmiotu wkładu – stosuje się tu odpowiednio przepisy o spółce jawnej. A zatem mogą to być wkłady pieniężne, niepieniężne, świadczenie pracy, usług – jest tu zupełna dowolność.
Jeżeli chodzi o ukształtowanie wkładu komandytariuszy, wniesienie tego wkładu wpływa na zakres jego odpowiedzialności. Komandytariusz może się zwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania poprzez to, że wniesie wkład do spółki. Zwolnienie to oczywiście będzie zależało od wartości sumy komandytowej i od wielkości wniesionego wkładu. Gdy wkład jest niższy niż suma komandytowa, komandytariusz odpowiada jedynie za różnicę pomiędzy wartością wkładu a wartością sumy komandytowej. Jest on więc wolny od odpowiedzialności w granicach wniesionego wkładu. Jeżeli natomiast wartość wkładu pokryje się z wartością sumy komandytowej, wówczas komandytariusz zwolniony jest z odpowiedzialności.

More to explorer