Energooszczędne budownictwo w UE

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Parlament Europejski przyjął nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Według nowej Dyrektywy, wszystkie nowe budynki w ogóle nie mają zużywać energii netto od 2019 roku. Oznacza to, że powinny zużywać tyle energii, ile produkują.
Do połowy 2011 roku wszystkie Państwa Członkowskie mają wdrożyć instrumenty finansowe, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej w istniejących budynkach (np. ulgi podatkowe, nisko procentowe pożyczki). Ponadto, Państwa Członkowskie powinny ustalić minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej istniejących budynków, a także wymagania dotyczące elementów i systemu technicznego budynków, które będą modernizowane. Oprócz tego, wszystkie Państwa Członkowskie mają przyjąć przejściowe cele związane z liczbą nowych i istniejących nieruchomości, które osiągną zerowe zużycie energii netto między 2015 a 2020 rokiem.

More to explorer