Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z większymi możliwościami działania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 19 lipca 2012 r. ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (Dz.U. 2012, poz. 755). Ustawa ta wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP powyższego aktu. Zmiana umowy o EBOiR weszła w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej właśnie w dniu 19 lipca 2012 r.

Zmiany w umowie o EBOiR polegają na zmianie artykułu 1 w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego – chodzi tu o możliwość pomocy EBOiR dla krajów północnej Afryki po przemianach związanych z obaleniem dyktatorów, a także w perspektywie pomocy dla innych krajów Morza Śródziemnego w przyszłości po przemianach (np. Syria). Zmiana artykułu 18 wiąże się z umożliwieniem wykorzystania Funduszy Specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach.

More to explorer