Europejski nakaz ochrony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

10 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dz.UrzUEL.2011.338.2). Ta dyrektywa zakłada, że pokrzywdzeni, którym przyznano ochronę w jednym z krajów Unii, będą mogli czuć się bezpiecznie także w pozostałych państwach. O zabezpieczenie będą mogli poprosić w ramach europejskiego nakazu ochrony, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do dyrektywy. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej są już przepisy dotyczące ochrony ofiar, ale jak dotychczas nie obowiązywały one w innych państwach Wspólnoty. Pokrzywdzeni, którym przyznany zostanie europejski nakaz ochrony, będą mogli zażądać zapewnienia bezpieczeństwa dla siebie i rodziny na całym obszarze Unii. Będzie się mogła o to starać każda osoba, której grozi przemoc fizyczna, psychiczna lub napaść seksualna. Przepisy będą chronić m.in. ofiary przemocy domowej, a także molestowania,uprowadzenia, prześladowań, gróźb bądź usiłowania zabójstwa. Oczywiście ten akt jako dyrektywa będzie musiał być jeszcze implementowany (wprowadzony) do porządku prawnego każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

More to explorer