Gdy wójt czasowo nie może pełnić funkcji

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 22 maja 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o samorządzie gminnym z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 567). Najważniejszą zmianą jest to, że w sytuacji zawieszenia w czynnościach służbowych wójta, jego obowiązki przejmuje zastępca albo pierwszy zastępca (zmiana art. 28g tej ustawy). Zawieszenie w czynnościach służbowych następuje na podstawie postanowienia prokuratora albo postanowienia sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, o którym mowa w art. 276 Kodeksu postępowania karnego.

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dochodzi do przejęcia kompetencji wójta z mocy ustawy bez konieczności wydawania jakichkolwiek upoważnień – z równoczesnym zawieszeniem jego mandatu. Co warte podkreślenia, substytucja nie polega na tym, że następuje zmiana na stanowisku wójta, a jedynie przejęcie jego kompetencji.

More to explorer