Gospodarka nieruchomościami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasady gospodarki nieruchomościami określone są przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 i z 1988 r. nr 106, poz. 668), która zastąpiła ustawę z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniami nieruchomości.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczą:

  • gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
  • scalania i podziału nieruchomości,
  • pierwokupu nieruchomości,
  • wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
  • wyceny nieruchomości,
  • działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Ustawa statuuje Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa miast i wsi jako centralny organ administracji rządowej w sprawach gospodarki nieruchomościami, a jego organem doradczym czyni Państwową Radę Nieruchomości.

More to explorer