Gwarancja jakości

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się gwarantami jakości sprzedanego produktu.

Najczęściej, oświadczenie o gwarancji jakości znajduję się w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie, w obydwu przypadkach zakres obowiązków gwaranta musi być jasno zaznaczony. W związku z tym prawidłowa karta gwarancyjna powinna zawierać spis uprawnień konsumenta oraz obowiązki gwaranta w sytuacji kiedy gwarantowana jakość produktu nie odpowiada tej, o której nabywca był zapewniany. Oprócz tego należy w niej uwzględnić czas trwania gwarancji oraz warunki ewentualnej wymiany produktu. Po otrzymaniu odpowiednio spisanej gwarancji  w sytuacji uzasadnionego niezadowolenia z produktu mamy prawo do zgłoszenia faktu w miejscu zakupu, co powinno skutkować wymianą towaru na nowy. Zasady te zostały przedstawione w  Art.577§ 1 (Dział III o gwarancji jakości, kc) :

W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

W sytuacji, gdy w karcie nie została zawarta informacja o okresie jej obowiązywania, termin ten wynosi jeden rok licząc od dnia, w którym dany produkt został wydany kupującemu. (Art. 577§ 2) .

More to explorer