Inne ważniejsze przepisy wchodzące w życie 19 lipca 2012 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

19 lipca 2012 r. wszedł w życie zmieniony art. 32 ust. 3 zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2012 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. 2012, poz. 756), który zmienił odesłanie ust. 2 na 5 w tym ustępie i jednocześnie wyznaczył termin oceny jednostek naukowych do 30 września 2013 r.

W tym samym dniu zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. (Dz.U. 2012, poz. 831), w którym to akcie ustalono, że w 2013 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli składowa wskaźnika waloryzacji emerytur i rent wskazana w tym przepisie), ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zostanie zwiększony ten wskaźnik o 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (chociaż nie musiał być zwiększony), zatem emerytury i renty powinny być w 2013 r. o ten wzrost wyższe.

More to explorer